İSMET İNÖNÜ

E-posta Yazdır PDF

İsmet İnönü

Tam adı Mustafa İsmet olan İsmet İnönü 1884 yılında İzmir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta tamamladıktan sonra Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun’u yani topçu okulunu bitirdi. 1903 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1906 yılında da Harp Akademisi'nden Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun olarak, ordunun çeşitli kademelerinde görev yaptı. 

1910-1913 yılları arasında Yemen İsyanı’nın bastırılması harekâtına katıldı. Asilerle yapılan görüşmeler ve Sınır problemleri konularında başarılı hizmetleri ve mesleki özellikleriyle dikkati çekti. İsmet Paşa, Mustafa Kemal ile öğrencilik yıllarından beri devam eden dostlukları sayesinde devletin geleceği hakkında ortak fikirleri geliştirme fırsatı buldu.

Atatürk'ün en yakın silah arkadaşı olarak Milli Mücadele’de yerini alan Mustafa İsmet, birinci ve ikinci İnönü Savaşlarını yönetti. Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz'dan sonra kazanılan zafer üzerine Mudanya Mütarekesi'nde Büyük Millet Meclisi'ni temsil etti.

Lozan Barış Konferansı’na Dışişleri Bakanı ve Türk heyeti başkanı olarak katıldı. Ve 24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması'nı imzaladı.
Cumhuriyetin ilanından sonra Başbakan olarak Atatürk İnkılâplarının gerçekleşmesinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlam temeller üzerine oturtulmasında Atatürk'ün en yakın destekçisi oldu. Atatürk'ün ölümünden sonra, 1938 yılında, TBMM tarafından Türkiye'nin ikinci Cumhurbaşkanı olarak seçildi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'yi savaş felâketinin dışında tutmayı başardı.

Türk siyasi yaşamına uzun yıllar damgasını vuran İsmet inönü 25 Aralık 1973 tarihinde hayata veda etmiştir. Cenazesi aynı yıl en yakın silah arkadaşı Atatürk’ün yanına, Anıtkabir’e defnedilmiştir.

You are here Ana Sayfa