BEBKA

Bu İnternet Sitesi

Proje Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın BEBKA Mali desteği ile gerçekleştirilmiştir.

TC Kalkınma Bakanlığı

Bursa Kültür ve Turizm Müdürlüğü

MUDANYAMUTAREKE MÜZE EVİ

Mudanya Mütareke Müze Evi

Zaferle sonuçlanan Türk Kurtuluş Savaşı’nın mütareke ile taçlandırıldığı bu bina, Aynı zamanda Mustafa Kemal başkanlığındaki Ankara Hükümeti’nin Türk Milletinin tek temsilcisi olarak ilk kabul edildiği yerdir.

Mütareke evi 19. YY. da Rus kereste tüccarı Aleksandr Ganyanof tarafından inşa ettirilmiştir. Daha sonra bir zamanlar ailesinin kiracı olduğu bu evde doğan Mehmet Hayri İpar tarafından satın alınmıştır. Dönemin tanınmış müteahhidlerinden olan Mehmet Hayri İpar, Türkiye Cumhuriyeti tarihi için çok önemli olan bu binayı, müze olması için Mudanya Belediyesi’ne bağışlamıştır. 21 Eylül 1936 tarihli noter senedinde Hayri İpar şöyle der:

Devamını oku...

DÖNEMİN KISA ÖZETİ VE GENEL DURUM

İzmirin işgali

Birinci Dünya Savaşında Almanya, Avusturya-Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı İmparatorluğu’nun oluşturduğu İttifak Devletleri, İngiltere ve Fransa’nın başını çektiği İtilaf Devletleri karşısında yenilmişlerdi. Osmanlı İmparatorluğu birçok zafer elde etmesine rağmen 30 Ekim 1918 yılında İtilaf devletleri ile Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştı. Ne yazık ki bu antlaşma, İtilaf Devletleri'ne güvenlikleri gereği istedikleri yerleri işgal etme yetkisi tanıyordu. Bu bahane ile İtilaf devletleri arasında paylaşılan Anadolu, bölge bölge işgal edildi.

Devamını oku...

MUDANYA MÜTAREKESİ

İsmet İnönü Mudanya Mütarekesi

03 Ekim’de başlayan görüşmeler Boğazlar ve Doğu Trakya sorunları nedeniyle sık sık kesiliyordu. Hatta Mustafa Kemal herhangi bir gelişme olmazsa 06 Ekim akşamı Türk ordusunun yeniden harekete geçeceğini dile getirmişti. Bunun üzerine telaşlanan İtilaf devletleri, özellikle Fransızlar, yeni bir savaş istemediklerini dile getirdiler. Görüşmelere 07 Ekim’de yeniden başlandı. Ancak General Harington, Lord Curzon’un Paris’e gittiğini ve kendisi ile temas kuramadığını bahane göstererek, konferansın geri bırakılmasını talep etti.

Bu kriz, görüşmelerin 09 Ekim’de yeniden başlamasına kadar devam etti. Bu esnada, Bouillon’un söylediğine göre, Müttefik generaller, İsmet Paşa’nın kendilerine yenik muamelesi yaptığını dile getirip şikâyet etmekteydiler. 

Devamını oku...

MUDANYA'DAN TARİH SESİNİ BEBKA İLE DUYURDU

Mudanya Mütareke Müze Evi BEBKA PROJE AÇILIŞI

2010 yılı sanayi ve turizm de rekabet gücünün artırılması mali destek programında Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Mudanya Lozan Mübadilleri Derneğinin ortaklaşa hazırladığı, "Mudanya Mütareke Evinde Tarih Sesini Duyuruyor" projesinin kapanış kokteyli, Mudanya Uğur Mumcu Kültür Merkezinde yapıldı.

Devamını oku...

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk

Modern Türkiye Cumhuriyetinin mimarı Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik’te doğdu. Babası gümrük memurluğunun ardından ticaret ile uğraşan Ali Rıza Efendi, Annesi ise Selanik yakınlarındaki Langaza kasabasından köklü bir ailenin kızı Zübeyde Hanım’dır. Eğitimine Selanik’te mahalle okulunda başlayan Mustafa Kemal daha sonra çok istediği askeri okula gitmiş harb akademisini bitirerek Kurmay yüzbaşı rütbesi ile Osmanlı ordusundaki yerini almıştır.

Devamını oku...

İSMET İNÖNÜ

İsmet İnönü

Tam adı Mustafa İsmet olan İsmet İnönü 1884 yılında İzmir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta tamamladıktan sonra Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun’u yani topçu okulunu bitirdi. 1903 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1906 yılında da Harp Akademisi'nden Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun olarak, ordunun çeşitli kademelerinde görev yaptı. 1910-1913 yılları arasında Yemen İsyanı’nın bastırılması harekâtına katıldı. Asilerle yapılan görüşmeler ve Sınır problemleri konularında başarılı hizmetleri ve mesleki özellikleriyle dikkati çekti.

Devamını oku...

ASIM GÜNDÜZ

General Asım Gündüz

Asım Gündüz 1880 yılında Kütahya’da doğdu. Kütahya Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra Kuleli Askeri Lisesi’ne girmiştir. Sınıf arkadaşı Mustafa Kemal ile beraber Harp Akademisini 1905'de tamamladıktan sonra, 1909 yılından 1911’e kadar Alman Harp Akademisi'nde okumuş ve Alman Genel Kurmayı'nda staj yapmıştır. 22 Temmuz 1919′da İstanbul’a dönerek Harp Akademisinde Tabya Öğretmenliği yapmağa başlamıştır.

Devamını oku...